Hoe ik met uw gegevens omga

Als acupuncturist en voetreflextherapeut ga ik zorgvuldig om met uw gegevens en ben ik lid van de Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT). Deze beroepsvereniging faciliteert o.a. bij- en nascholing, intercollegiaal overleg en ziet toe op de handhaving van de beroepscode, de beroepsethiek en het klachtenregelement.

Daarnaast ben ik als therapeut verbonden aan de stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (RBCZ). Dat is een organisatie die therapeuten de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaars.
Ten slotte ben ik aangesloten bij de geschillencommissie ‘Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen’ (SCAG). Dat is een onafhankelijk orgaan waarbij cliĆ«nten met een klacht over de therapeut terecht kunnen.

Scroll to Top